Премини към основното съдържание
9:00ч. до 18:00ч.

Запитване за цена

Запитване за цена

Лични данни

* Запитвания без попълнени лични данни няма да бъдат разгледани!

Фирмени данни
Степен на обслужване
ТРЗ администриране

Включва: Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове; изчисляване на данъци върху доходите, социални и здравни осигуровки- рекапитулации; подаване на декларации образец 1 и 6, уведомпения по чл. 62 от КТ в ТД на НАП; подаване на болнични листове, заявления и приложения към тях в НОИ; водене на регистър на представените болнични листовe.
Личен състав администриране

Включва: Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. свързани с полагане на трудово- правни отношения; изготвяне на граждански договори– сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др. сързани; изготвяне на заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване на тр. договор/уволнение, служебни бележки и др.; попълване на Трудови и Осигурителни книжки; попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, и др. към фиска; подаване на справка по чл. 73 от КТ; подаване на декларация образец 3 в ТД на НАП; подаване на уведомление по чл. 123 от КТ.
HR дейности

Включва: Администриране и поддържане на трудови досиета в офис на "Българска Пейрол Компания"; координиране и изготвяне на месечни работни графици; консултации и анализи във връзка с ТРЗ; събиране на документи от офис или обект на клиента; изготвяне на отчети към ръководството на компанията; сътрудничество при проверки от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и НАП.
Допълнителни услуги
Предоставяне на персонален IBAN- изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски от името и за сметка на възложителя

Подържане на електронен архив- сканиране и електронно съхранение на ТРЗ досиета

Подбор на персонал

Професионални обучения

Брой персонал
Други специфични Ваши изисквания или допълнителни услуги, от които се нуждаете

 

Свържете се с нас

Бихте ли желали да говорите с един от нашите съветници по телефона? Свържете се с нас и ние ще Ви върнем обаждане в рамките на деня

Влез във връзка

Уеб дизайн Jukovski.com