Премини към основното съдържание
9:00ч. до 18:00ч.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА САЙТА

www.payroll-bg.com

1. Сайтът www.payroll-bg.com е собственост на дружество с ограничена отговорност „Българска компания за заплати“ (дружеството), ЕИК 203039327, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Орфано“ 4, етаж 1, и адрес за кореспонденция гр. София, 100 „Ал. Бул. Стамболийски ”, офис 3, имейл: [email protected], телефон: 02/444 13 65.

2. www.payroll-bg.com е уебсайт (портал) - информационен и софтуерен ресурс в Интернет с ориентация към заплатите. Уебсайтът дава възможност на потребителите да използват уеб-базирани приложения, услуги и информация чрез хипервръзки (връзки) към ресурси и програмни кодове, разположени на сървърите на Компанията или на други сървъри извън контрола на Компанията.

3. Всички елементи от съдържанието на сайта www.payroll-bg.com, включително дизайн, програмни кодове, софтуерни програми, бази данни, текст и графики и всякаква друга информация, са обект на авторски права по смисъла на авторското право и сродните му права Действайте и сте във владение на Компанията или на Компанията и нейните партньори, предоставили съответните материали.

4. Възпроизвеждането, продажбата, модификацията, промяната, публичното показване и др. На част или цялото съдържание на сайта www.payroll-bg.com е разрешено само с писменото съгласие на Дружеството.>

5. Потребителят на ресурсите и услугите на сайта, независимо дали е регистриран като член на портала, е длъжен:

5.1 Да спазва българското законодателство и настоящите общи условия за използване на ресурсите на сайта www.payroll-bg.com, условията и правилата на форума на www.payroll-bg.com, Интернет етиката, нормите на морала и добри обноски;

5.2 Да не нарушава правата на интелектуална собственост на трети страни или друга собственост и / или неимуществени права на трети страни;

5.3 Да уведомява незабавно Компанията в случай на открито нарушение при използване на предоставяните услуги и ресурси от сайта;

5.4 Да не разпространява или изхвърля на сървърите на Компанията или да използва по какъвто и да е начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали с порнографско съдържание или с очевидни зверства и жестокост (изображения, текст), както и теми и мнения с връзки към сайтове, съдържащи подобни елементи;

5.5 Да не разпространява или поставя на сървърите на Компанията или да използва по какъвто и да е начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали, съдържащи изключително агресивен национализъм, ксенофобия и антисемитизъм, расистки теми, мнения, съдържащи религиозна, идеологическа, политическа пропаганда, теми, които подтикват / или които могат да доведат до / расова, културна, социална, религиозна, етническа и всякакъв друг вид дискриминация, омраза и нетърпимост, както и теми и мнения с връзки към сайтове, съдържащи подобни елементи;

5.6 Да не разпространява или поставя на сървърите на Компанията или да използва по какъвто и да е начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали, противоречащи на българското законодателство, в разрез с тези общи условия, в разрез с условията на форума на www.payroll-bg.com Интернет етика, морални правила и добри обноски;

5.7 Да не разпространява или поставя на сървърите на Компанията или да използва по какъвто и да е начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали, които имат рекламна цел, освен с предварително писмено съгласие на Компанията;

5.8 Да не разпространява или разполага на сървърите на Дружеството, или използва по какъвто и да било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали представляващи лична информация на трети лица по смисъла на Закона за личните данни, лична кореспонденция или представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

5.9 Да не разпространява или изхвърля на сървърите на Компанията или да използва по какъвто и да е начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали, нарушаващи каквито и да е имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети страни или които са обект на право на интелектуалната собственост на трети страни, освен с разрешение или съгласие на носителя на правото;

5.10 Не изпращайте нежелани съобщения, спам, извън темата, рекламни съобщения и др .;

5.11 Не заливайте сайта и неговия форум или заливайте сайта, форума и темите с безсмислени, еднозначни и / или повтарящи се публикации;

5.12 Не използвайте уязвимости на системата и сайта (хак) за ваша собствена изгода, за получаване на информация или за достъп до ресурси с чужди права и пароли;

5.13 Не повреждайте и не унищожавайте системи или информационни масиви (пукнатини);

5.14 Не предизвиквайте инсталирането на вируси или програми за дистанционно управление;

5.15 Не изпращайте „троянски коне“;

5.16 Да не включва вируси и други компютърни програми или файлове, които пречат, увреждат или по друг начин пречат на нормалното използване на сайта, в резултат на което сайтът може да остане на компютрите на трети страни - посетители на сайта и / или да се намесва, да причинява вреда или по друг начин да пречи на нормалната работа на сайта или която, задържана от потребителя на собствения си компютър, може да попречи, да причини вреда или по друг начин да попречи на нормалната работа на компютъра на потребителя;

6. В случай на неспазване на изискванията на т. 5, Дружеството има право:

6.1 Изтриване на съответната информация или материали от нейните сървъри;

6.2 Отказ за достъп до сървъри и ресурси на сайта www.payroll-bg.com.

7. Компанията има право, но не и задължение, да съхранява използвани материали и информация, разположени на сървъра на Компанията или предоставени на трети страни от потребител на портала.

8. Компанията не гарантира, че предоставяните услуги са без компютърни вируси или други злонамерени програми, които нарушават нормалната работа на потребителя.

9. Компанията не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на уебсайтове, които са достъпни чрез хипервръзка (линк) от сайта www.payroll-bg.com.

10. Приемайки тези общи условия, Потребителят декларира, че използването на сайта www.payroll-bg.com ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

11 Компанията не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от използването или невъзможността за използване на уебсайта www.payroll-bg.com, дори ако Компанията е била наясно с възможността за такива щети.

12 Компанията не гарантира точността на информацията, намираща се на страниците на уебсайта, и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текстове или други материали нарушават нечии права или материални интереси.

13. Компанията не носи отговорност за щети, причинени на софтуера, хардуера или телекомуникационното оборудване или за загуба на данни в резултат на материали или ресурси, търсени, изтеглени или използвани по какъвто и да е начин чрез използването на ресурси на сайта www.payroll-bg.com

14. Компанията не гарантира, че предоставяните услуги и ресурси ще бъдат непрекъснати и винаги без грешки

15. Компанията има право по свое усмотрение да прекрати, измени и допълни предоставянето на услуги и ресурси на сайта www.payroll-bg.com и условията за тяхното използване.

16. Всеки път, когато щракнете върху връзка от заглавната начална страница на сайта www.payroll-bg.com, с изключение на тази с тези общи условия, потребителят прави електронна декларация за намерение по смисъла на Електронния документ и Закон за електронния подпис, който декларира, че:

1. желае да използва услугите и ресурсите на сайта www.payroll-bg.com

2. е запознат с тези общи условия и се задължава да ги спазва до напускане на уебсайта.

17. Ако даден член или част от тези общи условия се окаже невалиден или невалиден, това не засяга останалите условия.

Свържете се с нас

Бихте ли желали да говорите с един от нашите съветници по телефона? Свържете се с нас и ние ще Ви върнем обаждане в рамките на деня

Влез във връзка

Уеб дизайн Jukovski.com