Премини към основното съдържание
9:00ч. до 18:00ч.

Аутсорсинг

autsorcing

Аутсорсингът представлява делегиране на права на външна организация за извършването и управлението на операции или цели процеси, които не са базови за клиента и не участват пряко в основната му дейност на пазара. Доставчикът на тази услуга същевременно подпомага развитието и усъвършенстването на дадената бизнес функция. Пример за често използвани аутсорсинг услуги са: изчисляване на работни заплати, счетоводство, поддръжка на информационни системи, професионално обучение, поддръжка на автопарк, сгради и др.

Аутсорсингът става все по-популярна форма на работа в цял свят, като много държавни институции и компании в различни браншове използват услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. Това осигурява редица съществени предимства:

  • позволява на организацията да се фокусира върху същинските си бизнес процеси и цели, като повери периферните дейности на външни изпълнители;
  • външните доставчици на услугата са специализирани в извършването й, т.е. имат значителен опит и експертиза в тази област и са в състояние да предоставят високо качество на изпълнение;
  • освобождава организацията от необходимостта да създава и поддържа инфраструктура и специалисти, с които да осигурява даден спомагателен процес. За това се грижи външен изпълнител, който предоставя услуги според текущите нужди на клиента и носи рисковете за некачественото им извършване.    

Защо да изберем външни специалисти при при подбор и администриране на персонала (пейрол аутсорсинг):

  • много изгодни цени, особено при липса на персонал или ресурси за съответната услуга ;
  • много подходящ за всеки тип дружества, тъй като предоставя на екипа им възможност да се съсредоточи върху централната и най-важна дейност, пренасочвайки по- незначителните нужди към странични лица(аутсорс компанията);
  • постигане на по- засилен контрол, по- стриктно следене на съответните резултати;
  • голяма еластичност и възможност за пригаждане между работодател и аутсорс;
  • намаляване на ресурси, за специализиран персонал;
  • използване на готови и тествани иновации от специализирана компания.

Не се колебайте, свържете се с нас!

БЪЛГАРСКА ПЕЙРОЛ КОМПАНИЯ

Свържете се с нас

Бихте ли желали да говорите с един от нашите съветници по телефона? Свържете се с нас и ние ще Ви върнем обаждане в рамките на деня

Влез във връзка

Уеб дизайн Jukovski.com