Премини към основното съдържание
9:00ч. до 18:00ч.

ТРЗ и Личен състав

Пейрол и Личен състав от Българска Пейрол Компания

ТРЗ и Личен състав (ЛС)

Специфична счетоводна дейност, която включва различни нормативни и юридически аспекти – от администриране на трудови договори до изчисляване на възнаграждения, изплащане на бонуси, ваучери за храна, удръжки, транспортни разходи, медицински пакети и осигуровки.

Правилното им администриране изисква непрекъснато следене на честите промени в нормативната уредба, спазване на точни срокове и специфики – според данъчното и трудовото законодателство.

Българска Пейрол Компания разполага с квалифициран екип от ТРЗ специалисти, с богат опит в областта на трудово-правните отношения и Личен състав дейността, което ще Ви осигури професионално обслужване и гаранция за спазването на законовите изисквания и срокове. И всичко това, по максимално ефективен за фирмата начин и на приемлива цена.

Предлагаме Ви ТРЗ и ЛС обслужване, включващо следните процеси:

 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове;
 • Изчисляване на данъци върху доходите, социални и здравни осигуровки- рекапитулации;
 • Подаване на декларации образец 1 и 6, уведомпения по чл. 62 от КТ в ТД на НАП;
 • Подаване на болнични листове, заявления и приложения към тях в НОИ;
 • Водене на регистър на представените болнични листовe;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. свързани с полагане на трудово- правни отношения;
 • Изготвяне на граждански договори– сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др. сързани;
 • Изготвяне на заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване на тр. договор/уволнение, служебни бележки и др.;
 • Попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • Попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, и др. към фиска;
 • Подаване на справка по чл. 73 от КТ; Подаване на декларация образец 3 в ТД на НАП;
 • Подаване на уведомление по чл. 123 от КТ; Администриране и поддържане на трудови досиета в офис на "Българска Пейрол Компания";
 • Координиране и изготвяне на месечни работни графици;
 • Консултации и анализи във връзка с ТРЗ;
 • Събиране на документи от офис или обект на клиента;
 • Изготвяне на отчети към ръководството на компанията;
 • Сътрудничество при проверки от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и НАП.

Допълнителни услуги:

 • Предоставяне на персонален IBAN- изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски от името и за сметка на клиента възложител;
 • Подържане на електронен архив- сканиране и електронно съхранение на ТРЗ досиета.

Свържете се с нас

Бихте ли желали да говорите с един от нашите съветници по телефона? Свържете се с нас и ние ще Ви върнем обаждане в рамките на деня

Влез във връзка

Уеб дизайн Jukovski.com